Termeni si Conditii

S.C. Editura Viaţă şi Sănătate S.R.L., cu sediul în Pantelimon, str. Cernica, nr. 101, Ilfov, înmatriculată în Registrul Comerțului J23/3442/2012, având cod unic de înregistrare RO6710635, este denumită în cele ce urmează proprietar al platformei www.evscloud.ro și al aplicației EVS Cloud.

I. Date de contact

Ne puteți contacta prin următoarele mijloace:

  • prin poştă, la adresa de corespondență: Pantelimon, str. Cernica, nr. 101, Ilfov, Romania;
  • prin e-mail, la următoarele adrese: suport@evscloud.ro
  • prin telefon, la numărul: +40 21 323 00 20;

 

II. Despre www.evscloud.ro și aplicația evscloud

www.evscloud.ro este o platformă care oferă utilizatorilor săi un spațiu online pentru studiu și dezvoltare personală prin cărțile puse la dispoziție. Platforma oferă mai multe pachete de access.

Aplicația evscloud pentru smartphone este pusă la dispoziția utilizatorilor pentru a facilita accesul optim la platforma.

 

III. Proprietatea intelectuală

www.evscloud.ro este marcă a S.C. Editura Viaţă şi Sănătate S.R.L.

Conținutul și design-ul site-ului www.evscloud.ro, precum și orice alt material având legătură cu acesta, aparțin Editurii Viață și Sănătate și/sau colaboratorilor săi. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele de pe www.evscloud.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societăţii.

Nu puteți folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logouri sau alte informații protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfețe, formulare) ale site-ului www.evscloud.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea Societăţii.

 

IV. Înregistrarea ca utilizator

Site-ul www.evscloud.ro poate fi accesat în mod gratuit, iar simpla navigare în paginile acestuia nu este condiționată de înregistrarea ca utilizator (crearea unui cont de utilizator pe site). Pentru a beneficia însă de toate serviciile oferite de platformă va trebui să vă înregistrați ca utilizator (să vă creați un cont de utilizator pe site).

Înregistrarea ca utilizator presupune acceptarea prealabilă de către dvs. a Termenilor și condițiilor de utilizare a www.evscloud.ro și a Politicii de confidențialitate a acestuia. Aceste reglementări constituie baza contractuală a raporturilor dintre utilizatori și Societate.

Întrucât prevederile Termenilor şi condiţiilor de utilizare şi ai Politicii de confidenţialitate pot fi modificate, vă rugăm să le revedeţi periodic. În condiţiile în care nu veţi mai fi de acord cu prevederile acestora, vă rugăm să nu mai accesaţi/folosiţi serviciile www.evscloud.ro.

Dacă folosiți acest site, sunteți responsabili de păstrarea confidențialităţii datelor de acces în contul dvs. de utilizator, creat pe site, și sunteți de acord să vă asumați responsabilitatea pentru toate activitățile efectuate din contul dvs. de utilizator, creat pe site.

www.evscloud.ro poate vinde produse pentru copii sub 16 (șaisprezece) ani, dar le vinde adulților care sunt autorizați să efectueze plăţi on-line cu cardul sau prin orice altă metodă de plată acceptată de www.evscloud.ro. Dacă aveți sub 16 (șaisprezece) ani, puteţi achiziționa produsele www.evscloud.ro numai cu ajutorul unui părinte sau tutore.

www.evscloud.ro își rezervă dreptul de a închide conturi de utilizatori, de a modifica sau elimina texte, imagini și hyperlinkuri sau de a refuza vânzarea de produse, la propria sa discreție.

 

V. Datele personale

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul").

Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Aplicăm integral prevederile acestui regulament, pe tot parcursul colectării, stocării și prelucrării datelor tale personale.

 

V.1. Ce date personale prelucrăm

La înregistrarea ca utilizator al www.evscloud.ro, vă vom solicita o serie de date personale, cum ar fi numele și prenumele, adresa de e-mail, număr de telefon. Toate aceste date le folosim doar în urma exprimării consimțământului tău direct.

 

V.2. Cum colectăm datele tale

Colectăm datele tale prin formularul nostru de creare a contului plasat pe site-ul nostru www.evscloud.ro, sau prin înregistrarea unei comenzi telefonice.

 

V.3. Cum prelucrăm datele tale personale și cu ce scop

Scopul colectării datelor este: emiterea facturii fiscale, informarea clienților asupra stării comenzii, facilitarea accesului în platformă. Prelucram datele oferite de tine prin procese automate, care nu presupun în mod expres intervenție umană.

 

V.4. Comunicăm datele tale personale către terțe entități

Pentru a-ți oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că există garanții adecvate pentru protejarea datelor tale.

Datele tale stocate pe serverele Editurii Viață și Sănătate, sunt criptate.  Editura Viață și Sănătate este singura entitate care are dreptul de a folosi aceste date.

 

V.5. Cât timp prelucrăm datele tale cu caracter personal

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și/sau până la modificare opțiunilor tale. Te informăm că ai posibilitatea de a solicita ștergerea tuturor datelor tale din bazele noastre de date, cu excepția situațiilor în care legislația în vigoare impune alte condiții speciale de păstrare și arhivare a datelor.

 

V.6. Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

V.6.1 - Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;

V.6.2 - Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

V.6.3 - Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

V.6.4 - Dreptul la restricționarea prelucrării - poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

V.6.5 - Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

V.6.6 - Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

V.6.7 - Dreptul de a depune plângere - poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

V.6.8 - Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

V.6.9 - Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla trimitere a unei solicitări la sediul nostru din str. Cernica 101, Pantelimon, Ilfov sau la adresa de e-mail: dpo@viatasisanatate.ro

În plus, am numit o persoană pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

 

VI. Procedura de cumpărare

Pentru a cumpăra și a intra în posesia produselor oferite spre vânzare pe www.evscloud.ro, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

– identificarea și alegerea produselor;

– înregistrarea dvs. ca utilizator al www.evscloud.ro;

– efectuarea plății produselor;

– confirmarea înregistrării plății

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe www.evscloud.ro, sunteți de acord cu forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin care site-ul își derulează operațiunile.

 

VII. Cum cumpăr

VII.1. Preţurile

Cu excepția cazurilor în care este prevăzut altfel, prețurile produselor afișate pe www.evscloud.ro reprezintă prețurile finale de cumpărare și includ TVA (taxa pe valoare adăugată de 5%, 9% sau 24%, valabilă în România). Prețurile finale de cumpărare pot să nu reprezinte cele mai competitive prețuri de pe un anumit segment de produse sau pentru o anumită perioadă.

 

VII.2. Metode de plată

Pentru efectuarea plăţii produselor comandate, puteți alege dintre următoarele metode de plată: online cu cardul sau prin virament.

 

VII.3 Accesul la produse

Accesul la produsele cumpărate se face imediat după confirmarea plății.

 

VIII. Descrierea și returnarea produselor

www.evscloud.ro depune toate eforturile pentru ca descrierea produselor listate pe site să fie cât se poate de precis, cu toate acestea, www.evscloud.ro nu garantează că descrierile produselor sau ale altor tipuri de materiale care au legătură cu acestea sunt precise, complete, curente sau fără erori. Dacă un produs oferit de www.evscloud.ro este diferit față de descrierea aferentă acestuia de pe site, îl puteți returna respectând prevederile Politicii de returnare a produselor a site-ului și în conformitate cu legislația română în vigoare.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 30 de zile calendaristice de la data accesului la produs.

 

IX. Forţa majoră

www.evscloud.ro nu poate fi făcut responsabil pentru nicio întârziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința www.evscloud.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la www.evscloud.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.evscloud.ro, erorile de operare, întârzieri cauzate de transportatori,  precum și cazurile de forță majoră stipulate de legislația română în vigoare.

 

X. Publicitatea

www.evscloud.ro poate afișa, în paginile sale, reclame la produsele din oferta sa, precum și la produse ori servicii aparținând terților. Prin utilizarea www.evscloud.ro și prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare ale acestuia și a Politicii de confidențialitate, vă exprimați în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

 

XI. Reclamații privind încălcarea legii referitoare la protejarea proprietății intelectuale

www.evscloud.ro respectă dreptul la proprietatea intelectuală a terților. Dacă ați observat că site-ul conține informații care încalcă dreptul acestora la proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimiteți o înștiinţare la adresa de email: contact@evscloud.ro sau să ne contactați la numărul de telefon sau la adresa de corespondență.

 

XII. Legislaţia aplicabilă

Serviciile oferite de Societate prin intermediul www.evscloud.ro sunt guvernate de dispozițiile legilor române, cu precădere de Legea 365/2002 privind comerțul electronic și OG 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

Termenii şi condiţiile www.evscloud.ro se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul S.C. Editura Viață și Sănătate S.R.L. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, litigiile dintre părți se vor supune rezolvării instanțelor judecătorești competente.

 

XIII. Prezentarea ofertei

S.C. Editura Viață și Sănătate S.R.L. își rezervă dreptul de a opera oricând orice modificări asupra prețurilor și datelor tehnice prezente pe site-ul www.evscloud.ro, fără o înștiinţare prealabilă. Datele tehnice prezente pe site-ul www.evscloud.ro au caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractuală. Fotografiile de pe site-ul www.evscloud.ro au caracter informativ și pot exista diferențe între acestea și produs.